Určení společných částí budovy, stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek

Náhled na stranu číslo 75 „Prohlášení vlastníka“ ze dne 25. 10. 2002

 

Text „Prohlášení vlastníka“ ze dne 25. 10. 2002 na straně č. 75

 

C) URČENÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ BUDOVY
(§ 4 odsť.2 písm. c/ zákona)

 1. Společnými částmi budovy jsou:
 1. základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí
 2. střecha
 3. hlavní svislé a vodorovné konstrukce
 4. vchody
 5. schodiště, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí
 6. chodby
 7. mandlovna, dílna
 8. sušárny
 9. kočárkárny, kolárny
 10. úklidová místnost
 11. místnost přípojek
 12. rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné televizní antény (STA), domovní elektroinstalace, rozvody telekomunikací, i jsou-li umístěny mimo dům
 13. rozvody odsávání a větrání včetně ventilátorů
 14. směšovací stanice
 15. výtahy včetně strojovny a výtahové šachty
 16. společné technické zařízení (mandl)

Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva.

 1. V budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek.

 

D) STANOVENÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
(§ 4 odst.2 písm. d/ zákona)

Velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu se řídí vzájemným poměrem podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě. Spoluvlastnické podíly vyjádřené zlomkem jsou uvedeny u každé konkrétní jednotky a vztahují se ke všem společným částem domu včetně pozemku.