16. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín se konalo ve středu 13. 11. 2019 v 19.00 hodin ve společných prostorách vchodu Jižní 5. Na shromáždění nebylo přítomno 50 % vlastníků. Shromáždění nebylo usnášeníschopné a je NEPLATNÉ.