20. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín se mělo konat v úterý 30. 11. 2021 v 19.00 hodin ve společných prostorách vchodu Jižní 3. Na shromáždění nebylo přítomno 50 % vlastníků. Shromáždění nebylo usnášeníschopné a se nekonalo.