Pan xxxxx xxxxxx, kterému uplynulo funkční období a od 16. února 2022 už není předsedou SVJ, svolával na 23.2.2022 shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín. Den před jednáním shromáždění odvolal.