Dnes jsem odeslal dopis ředitelce SBD HODOŇAN. Opakovaně žádáme o výmaz našich osobních údajů z evidence a účetnictví SBD HODOŇAN. Nejsme členy SBD HODOŇAN a nemáme s SBD HODOŇAN žádné společné vazby. SBD HODOŇAN nemá náš souhlas a neexistuje žádný právní důvod pro evidenci, shromažďování a zpracování našich údajů v účetnictví a evidenci SBD HODOŇAN.

Text žádosti:

Opakovaná žádost o výmaz osobních údajů

Vážená paní ředitelko,

děkujeme za Váš dopis ze dne 3. 1. 2023, ve kterém sdělujete, že správce „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“ nevymazalo požadované osobní údaje ze svého účetnictví a evidence.

Jsme vlastníky „Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín“ (dále jen SVJ).

SVJ je samostatná právnická osoba, IČO 01935593, která vede samostatné podvojné účetnictví.  SVJ účtuje podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Organizace „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“ (dále jen SBD HODOŇAN) je samostatná právnická osoba, IČO: 00049018, která vede samostatné podvojné účetnictví. SBD HODOŇAN účtuje podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

SVJ a SBD HODOŇAN jsou dvě nezávislé právnické osoby, které vedou dvě nezávislá účetnictví podle dvou různých vyhlášek a účetních standardů.

Mezi SVJ a SBD HODOŇAN je uzavřena smlouva o správě na jejímž základě je SBD HODOŇAN správcem zajišťujícím správu společných částí domu a pozemku:

  • Podle čl. II písm. C bod 1 smlouvy o správě správce vede samostatné podvojné účetnictví SVJ dle platných předpisů.
  • Podle čl. III bod 8 je SVJ povinno platit správci zálohu na správní poplatek, který správce ročně fakturuje.

Podle smlouvy o správě a § 1414 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník vede správce spolehlivé záznamy o spravovaném majetku a nesmí smísit svůj vlastní majetek s majetkem pod svou správou.

Jsme vlastníky SVJ a nejsme členy SBD HODOŇAN. Jako vlastníci SVJ a SVJ platíme předepsané zálohy na služby a správu domu. SVJ zpracovává naše osobní údaje podle zákona a stanov SVJ.

 

Upozorňuji, že článek představuje osobní názor autora a nejedná se o odborný text.