Dnes jsem dostal dopis od předsedy SVJ pana XXXXXX XXXXXXXX, který byl jmenován soudem a nebyl zvolen v souladu se stanovami SVJ.  V dopise bylo přiloženo oznámení SBD HODOŇAN ohledně navýšení měsíčních záloh a nový předpis záloh platný od 1.2.2023.

Oznámení SBD HODOŇAN a změna záloh se však vztahují pouze na členy družstva.

SVJ tuto změnu záloh neprojednalo a předpis záloh pro SVJ platný od 1.2.2023 není platný. Stále je v platnosti poslední projednaný a schválený předpis záloh SVJ od 1.1.2019.

Text dopisu:

Věc: Platby záloh od 1.12.2022

Vážený pane inženýre,

Zálohy na bytovou jednotku č 113 ač. 117 nelze upravit zpětně k 1.12.2022. Zálohy budou upraveny podle Vašeho požadavku od 1.2.2023, ale současně budou navýšeny na základě „Oznámení o navýšení měsíčních záloh od 1.2.2023“.

Přikládáme informace ohledně navýšení měsíčních záloh a nové předpisy na obě bytové jednotky.

 

Upozorňuji, že článek představuje osobní názor autora a nejedná se o odborný text.