21. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín se mělo konat ve čtvrtek 17. 3. 20212 v 18.30 hodin ve společných prostorách vchodu Jižní 3. Shromáždění není platné hned ze dvou důvodů:

  1. Shromáždění svolal pan xxxxx xxxxxx, kterému uplynulo funkční období a od 16. února 2022 už není předsedou SVJ. Shromáždění nebylo svoláno dle platných stanov.
  2. Na shromáždění nebylo přítomno 50 % vlastníků a shromáždění nebylo usnášeníschopné.