Pan xxxxx xxxxxx, kterému uplynulo funkční období a od 16. února 2022 už není předsedou SVJ, organizuje schůzi na svoje znovuzvolení. Shromáždění není svoláno dle platných stanov a není platné.