Pan xxxxx xxxxxx, kterému uplynulo funkční období a od 16. února 2022 už není předsedou SVJ, organizuje schůzi na svoje znovuzvolení. Shromáždění není svoláno dle platných stanov a je neplatné

  • Na neplatném shromáždění byl zvolen samozvaný předseda SVJ.
  • Na neplatném shromáždění byla odhlasována neplatná změna stanov.

Ukázalo se, pan xxxxx xxxxxx nemá žádné zábrany a je všehoschopný člen SBD HODOŇAN. Já se domnívám, že se u něho jedná o nějaký komplex, poruchu osobnosti, díl chamtivost a absenci sebereflexe.