Předseda SVJ, kterého jmenoval soud a nebyl zvolen podle stanov SVJ, organizoval shromáždění vlastníků SVJ. Shromáždění se konalo 24. 11. 2022 v 18:30 hodin ve vchodu Jižní 3.