Samozvaný předseda pana XXXXXX XXXXXXXX, který nebyl zvolen podle stanov SVJ, svolával na 25.11.2022 shromáždění SVJ.